VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Tovar na vrátenie alebo výmenu zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme, zásielka sa vráti po 18-tich kalendárnych dňoch odosielateľovi!!! Vrátenie alebo výmena tovaru sa tým podstatne skomplikuje a doba sa predĺži. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pre prípad vrátenia alebo reklamácie košieľ odporúčame uschovať všetky ochranné prvky /kartón vystielajúci vnútro košele, ochranné prvky goliera – plastová vnútorná a vonkajšia výstuž, spony rukávov/ a zaslať ich spolu s tovarom určeným na vrátenie, výmenu alebo reklamáciu. Ďakujeme.

 

Kupujúci má zo zákona možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy (len písomnou formou) a vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez uvedenia dôvodu. Relevantný, pre dodržanie tejto lehoty,  je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu a nie dátum prevzatia zásielky predávajúcim.

Kúpna cena tovaru bude vrátená kupujúcemu (bankovým prevodom alebo poštovým poukazom) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru spolu s písomnou žiadosťou predávajúcim.

POZOR

V prípade vrátenia a výmeny tovaru balné a poštovné hradí v plnom rozsahu kupujúci!

VRÁTENIE TOVARU

Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:

 1. Stiahnitesi formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU tu (….)
 2. Vyplňteformulár a vytlačte, resp. vytlačte a čitateľne vypíšte.
 3. a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.
 4. b) Bankový účet v tvare IBAN, resp. kompletnú poštovú adresu, kde má byť vrátená kúpna cena tovaru.
 5. c) Žiadosť podpíštea uveďte dátumjej vyhotovenia.
 6. Tovar zabaľte tak, aby sa nepoškodilpočas prepravy. Priložte kópiu faktúry a formulár.
 7. Zásielku je možné poistiť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodyspôsobené prepravou tovaru.
 8. Zásielkus tovarom a dokumentmi označte nápisom VRÁTENIEa zašlite na adresu:

Leex Resident s.r.o. Bernolákova 390/14 02901 Námestovo

 1. Tovar odporúčame doručiťprostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar v pôvodnom obale so všetkými visačkami, kompletný, nepoužitý, nepoškodený a čistý!

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Akceptácia odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru postupujte prosím nasledovne:

 1. Stiahnitesi formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU tu (.doc) 
 2. Vyplňtevytlačte formulár, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte na papier:

a)Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail a z faktúry: dátum dodania tovaru, č. objednávky a č. faktúry.

 1. b) Pokračujte textom: “Žiadam výmenu …(uveďte názov, evidenčné čísla a počet kusov pôvodných výrobkov) za …(uveďte názov, evidenčné čísla a počet kusov novo objednávaných produktov).”
 2. c)  Reklamáciu podpíštea uveďte dátumjej vyhotovenia.
 3. Elektronickú verziu vyplneného formuláru VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU zašlite čo najskôr na emailinfo@leex.sk z dôvodu rezervácie nového tovaru na výmenu pre kupujúceho. Ak nie je možné poslať elektronický formulár, do emailu uveďte evidenčné čísla a názvy nového tovaru na výmenu.
 4. Tovar, ktorý chcete vymeniť, zabaľte tak, aby sa nepoškodilpočas prepravy. Priložte do balíka kópiu faktúry a formulár.
 5. Zásielku je potrebné poistiť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodyspôsobené prepravou reklamovaného tovaru.
 6. Zásielku s pôvodným tovarom označte nápisom VÝMENAa pošlite na adresu:

Leex Resident s.r.o. Bernolákova 390/14 02901 Námestovo

 1. Tovar odporúčame doručiťprostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri výmene produktov sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar na výmenu v pôvodnom obale so všetkými visačkami, kompletný, nepoužitý, nepoškodený a čistý!

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Informácia o dostupnosti novo objednaného tovaru a o procese výmeny tovaru bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

Nový tovar bude kupujúcemu odoslaný do 5 pracovných dní odo dňa prijatia pôvodného tovaru predávajúcim.

 

www.leex.sk