Doprava a poplatky

CENNÍK DOPRAVY SLOVENSKO

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta SPS.

CENNÍK DOPRAVY PRE SLOVENSKO: 2,90 Eur na dobierku – tovar odosielame zvyčajne do 48 hodín v prac. Dňoch. Doručenie je 1-2 dni od expedície.

Platiť za objednávku budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Doprava a poplatky : 5,00 € Kuriér SPS, doručenie 24 hodín od expedície. Pred doručením Vám príde SMS s číslom na kuriéra a okrem toho dostanete aj email s priamym sledovaním balíka.

CENNÍK DOPRAVY  PRE ČESKÚ REPUBLIKU – 4,80 Eur (cca 130 CZK) na dobierku. Platiť budete v CZK. V deň obednávky bude celková suma objednávky prepočítaná na čekské koruny podľa aktuálneho kurzu národnej banky. Platiť budeme teda kuriérovi v čekých korunách. Doručenie je 4-6 dni od expedície.

Platiť za objednávku budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

 

Upozornenie:

Objednaním tovaru v internetovom obchode www.leex.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.leex.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške : 10,7,- Eur

– poštovné a doplatné za spätné doručenie poštovného vo výške 5,20 €

– balné vo výške 3,50 €

– náklady na administratívu vo výške 2 €

Spolu je výška zmluvnej pokuty 10,7 €.

Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.